จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพ็ชรรัตน์ กรุ๊ป มุ่งมั่นพัฒนาโครงการบ้านที่มีคุณภาพ เพราะเราเชื่ออย่างหนักแน่นว่าบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขและความสมบูรณ์แบบของชีวิต ดังนั้นเราจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหมายรวมถึงกรุงเทพมหานครฯ ด้วย

CONTACT US

Phetcharat Group

39/369 หมู่ 1 ตำบล ทับมา อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง
โทร: 038-993-955 มือถือ: 061-782-9329 
อีเมล์ : phetcharatgroupp@gmail.com

FOLLOW US!!